WHIRLPOOL

Mwo 730
Whirlpool MWO 730 SL | 169 €

Micro ondes 30 Litres Electronique

Mcp345sl
Whirlpool MCP 345 SL | 169 €

Micro ondes 25 Litres Electronique

Whd119
Whirlpool MWD119WH | 89 €

Micro ondes 20 Litres | 700 Watts

Mcp349sl
Whirlpool MCP 349 SL | 219 €

Micro ondes 25 Litres | Electronique| crisp | grill

Mcp341sl
Whirlpool MCP 341 SL | 129 €

Micro ondes 25 Litres Electronique

Mwp338b
Whirlpool MWP338B | 279 €

Micro ondes Combi 33 Litres | 900 W | Electronique | grill | Noir

Mwf426sl
Whirlpool MWF426SL | 199 €

Micro ondes 25 Litres | 800 W | Electronique | Grill | Silver

Mwp3391sb
Whirlpool MWP3391SB | 349 €

Micro ondes 33 Litres | 1200 W | Electronique | Grill | Silver et noir

Mwp303m
Whirlpool MWP303M | 149 €

Micro ondes  30 Litres | 900 W | Electronique | grill | Miroir