BEKO

Wsa14000
refroidisseur-bouteille
BEKO WSA 14000 | 269,00€

Refroidisseur bouteilles  cooler pose libre | B | 85,4 cm

Wsa24000
refroidisseur-bouteille
BEKO WSA 24000 | 339,00€

Refroidisseur bouteilles  cooler pose libre | C | 134,4 cm

Wsa29000
refroidisseur-bouteille
BEKO WSA 29000 | 449,00€

Refroidisseur bouteilles  cooler pose libre | C | 149,3 cm